:

När kom kravet på CE-märkning?

Innehållsförteckning:

  1. När kom kravet på CE-märkning?
  2. Vilka produkter måste vara CE-märkta?
  3. Vad är ett CE-märke?
  4. Vem får CE-märka en produkt?
  5. Hur ska produkten CE-märkas?
  6. Hur ska CE-märket användas?

När kom kravet på CE-märkning?

Bakgrunden till CE-märkning CE-märket infördes i början på 1990. Det var ett sätt för alla tillverkare att visa att deras produkt överensstämmer med de krav som EU-lagstiftningen ställer.

Vilka produkter måste vara CE-märkta?

CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning hör till de produktgrupper som omfattas av märkningen.

Vad är ett CE-märke?

  • CE-märket är en symbol som fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden. Genom att förse varan med CE-märkning förklarar tillverkaren på eget ansvar att varan överensstämmer med alla rättsliga krav för att få CE-märkas.

Vem får CE-märka en produkt?

  • Bara tillverkaren får CE-märka produkter. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Hur ska produkten CE-märkas?

  • Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Hur ska CE-märket användas?

  • CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.