:

Vad är BNP för blodprov?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är BNP för blodprov?
  2. Vad är ett högt BNP?
  3. Vad är NT-proBNP?
  4. Hur länge kan NT-proBNP analyseras?
  5. Kan man använda NT-proBNP vid hjärtsvikt?

Vad är BNP för blodprov?

Man kan mäta BNP genom ett blodprov i diagnostiskt syfte gällande hjärtsvikt. BNP är en förkortning av engelskans brain natriuretic peptide.

Vad är ett högt BNP?

Men ett lands BNP kan även mätas per invånare genom dividera landets BNP med antalet invånare. Detta ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. Ett högt värde säger att medborgarnas genomsnittliga inkomst är hög, vilket förr ansågs innebära att levnadsstandarden var hög.

Vad är NT-proBNP?

  • Vad är NT-proBNP? NT-proBNP eller B-typ natriuretisk peptid (BNP är en förkortning av engelskans brain natriuretic peptide) är en typ av peptidhormon som utsöndras från hjärtats kammare och hjärnan och som fyller en funktion för osmosregleringen. Osmosregleringen, eller kroppens vätske- och elektrolytbalans, är en av de viktigaste homeostatiska ...

Hur länge kan NT-proBNP analyseras?

  • NT-proBNP kan analyseras såväl i serum som i EDTA-plasma och heparinplasma. NT-proBNP är stabilt vid rumstemperatur och i kylskåp upp till fem dagar, både som serum och som plasma. Även långtidsstabiliteten av NT-proBNP är tillfredsställande. För analys av BNP krävs däremot att proven tas i plaströr med EDTA-tillsats.

Kan man använda NT-proBNP vid hjärtsvikt?

  • Tillgängliga studier visar att användandet av BNP eller NT-proBNP förbättrar diagnostiken vid misstanke om hjärtsvikt jämfört med idag tillämpad klinisk diagnostik. Ökad användning från dagens låga utnyttjande är därför önskvärd.