:

Vad betyder följde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder följde?
 2. Vad betyder igenom?
 3. Vad är blint?
 4. Vad är igenkänningsfaktor?
 5. Vad betyder praktiskt sett?
 6. Vad menas med samspråk?
 7. Vad betyder ordet oenig?
 8. Hur skriver man igenom?
 9. Vad betyder utan fog?
 10. Vad betyder gemenskaper?

Vad betyder följde?

Betydelse: Komma bakefter någon, efteråt. Säges både i fråga om rum och tid. Betydelse: Göra såsom en annan önskar eller gör, emedan det behagar oss eller synes oss nyttigt.

Vad betyder igenom?

igenom se genomgå; genom- (i sammansättningar även) helt och hållet, i högsta grad: genomfalsk, -förkyld, -hederlig osv.

Vad är blint?

Latinskt namn som betyder blind.

Vad är igenkänningsfaktor?

Igenkänningsfaktorn spelar alltså en väldigt stor roll, och vi kan dra paralleller till t. ex. ståuppkomiken där ståupparen ofta försöker skapa bilder och situationer som publiken känner igen sig i, och därför också skrattar åt skämten.

Vad betyder praktiskt sett?

Praktiskt sett är det ett bra och till och med nyskapande förslag.

Vad menas med samspråk?

Betydelse: Förtroligt samtal.

Vad betyder ordet oenig?

Tyskt namn sammansatt av betydelseelementen ära och spjut: berömd spjut(kämpe).

Hur skriver man igenom?

Igenom/genom

 1. Sammansättningar görs bara med ”genom” som förled: genomgående, genomsnitt, genomsyra, genomskinlig, genomgå, etc.
 2. Det finns ett fåtal ord med ”igenom” som senare led: därigenom, varigenom.
 3. Ordet ”igenom” funkar ofta som en fast verbpartikel: “de fick igenom sina krav” eller “om du läser igenom denna blogg”.

Vad betyder utan fog?

Vad betyder fog? skäl, grund: ha fog för något, med (utan) fog; ha fog för sig vara berättigad, motiverad || oböjl.

Vad betyder gemenskaper?

Gemenskap, även närsamhälle, betecknar en grupp som samlas kring en eller flera gemensamma nämnare. Gemenskapen kan ha sin grund kring sådant som geografisk närhet (lokalsamhälle/grannskap), släktband, intressen, identitet och andlighet (till exempel ett trossamfund).