:

Vilken Trafikregel gäller?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken Trafikregel gäller?
 2. Vad reglerar trafikförordningen?
 3. När är man skyldig att använda blinkers?
 4. Hur ska man använda blinkers i rondell?
 5. Vad är brott mot trafikförordningen?
 6. Får man bryta en militärkolonn?
 7. Vems fel om båda backar?
 8. Är det tillåtet att parkera direkt efter en cykelöverfart?

Vilken Trafikregel gäller?

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. De gäller alla trafikanter. De generella trafikreglerna finns i trafikförordningen ().

Vad reglerar trafikförordningen?

Trafikförordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng, samt ansvarsfördelningen mellan kommuner och statliga myndigheter (Länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen ETC).

När är man skyldig att använda blinkers?

Du är skyldig att använda blinkers när du: Ska vända på vägen. Ska svänga i en vägkorsning. Ska starta från en vägkant.

Hur ska man använda blinkers i rondell?

Köra rakt fram i cirkulationsplats

 1. Placera dig till höger. Blinka dock inte.
 2. När du är vid refugen eller liknande som tillhör avfarten innan du ska svänga ut, blinka åt höger.
 3. Håll till höger och sväng ut ur cirkulationsplatsen. Höger blinkers ska vara på.

Vad är brott mot trafikförordningen?

rattfylleri och olaga yrkesmässig trafik, finns fängelse i straffskalan. Som exempel på brott där påföljden är penningböter kan nämnas i princip samtliga brott mot bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595), bilregisterkungörelsen (1972:599) och trafikförordningen ().

Får man bryta en militärkolonn?

- ”Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession".

Vems fel om båda backar?

Svar. Eftersom båda förare håller på med backningsmanövrar ska de följa § 46, som innebär att man får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter. Om detta råder ingen tvekan. Förare B är dessutom skyldig att följa § 21, andra stycket, punkten 1, d.v.s. den så kallade utfartsregeln.

Är det tillåtet att parkera direkt efter en cykelöverfart?

Platser där cyklister korsar väg kan vara signalreglerade. Du får inte köra om strax före eller på en obevakad cykelöverfart. Du får inte stanna eller parkera på en cykelöverfart eller närmare än 10 meter före en cykelöverfart. Det gäller både bevakade och obevakade cykelöverfarter.