:

Vilka längder finns på reglar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka längder finns på reglar?
 2. Hur mycket kostar reglar?
 3. Vad är Byggregel?
 4. Hur lång är en standard planka?
 5. Vad är Dimhyvlat?
 6. Vad kostar tryckimpregnerat virke?
 7. Vad betyder reglarna?
 8. Vad klarar en regel?
 9. Vad är Dimensionshyvlat?

Vilka längder finns på reglar?

Längder. Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna 1 800, 2 100, 2 4 mm, det vill säga mutiplar av 300 mm mellan 1 8 mm. Hos sågverk samt bygghandlare lagerhålls normalt längder upp emot 5 400 mm. Större längder och exktkapade längder kan beställas.

Hur mycket kostar reglar?

 • Regel 95x95. Dimensionhyvlad gran/fura. 84 95 kr /m. Köp.
 • Regel 45x45. Planhyvlad, C14. 19 85 kr /m. Köp.
 • Regel 45x95. C14 klass. 37 85 kr /m. Köp.
 • Regel 45x145. C24 klass. 59 85 kr /m. Köp.
 • Glespanel 28x70. - 17 85 kr /m. Köp.
 • Regel 45x170. C24 klass. 68 85 kr /m. Köp.
 • Regel 45x120. C14 klass. 51 85 kr /m. ...
 • Regel 45x220. C24 klass. 89 85 kr /m.

Vad är Byggregel?

Regel är en term inom trävarubranschen och avser trävirke med tjockleken 34-63 mm och bredden 70-125 mm. På senare år har reglar av metall blivit vanligare. Regeln används som byggnadsdetalj i en stomme för en husvägg (regelvägg).

Hur lång är en standard planka?

Virke storlek och dimensioner

Äldre standard (inch)Sågat virke (mm)Hyvlad (mm) (Sverige)
2 × 7
2 × 33 50 × 7545 × 70
1 × 422 × 95
1 × 5

Vad är Dimhyvlat?

Virke som används bland annat som underlag för innertak, paneler eller skivor. Virke som används bland annat som underlag för innertak. paneler eller skivor. Handelssorterat virke med hög finish.

Vad kostar tryckimpregnerat virke?

Att impregnerat trallvirke, 28×120 av standardkvalitet har gått från 19 kr per löpmeter till idag 42 kr per löpmeter är unikt på många sätt. Anledningen kan ligga i en mycket stark efterfrågan globalt i kombination med att gran har prioriterats vid avverkning.

Vad betyder reglarna?

Reglar är det gemensamma namnet för rektangulära lister från 45 x 45 mm till mm. Reglar är alltså en beteckning för en rad fyrkantiga trädimensioner, som du kan stöta på i byggvaruhuset. Reglar: Hela stommen till utbyggnaden är faktiskt byggd av reglar.

Vad klarar en regel?

Ju högre en sparre är, desto större belastning klarar den. Som exempel kan nämnas att en 45 x 95 mm regel klarar nästan fyra gånger så stort tryck när den smala sidan vänds neråt jämfört med om regeln ligger ner. När sparren vänds så här motstår den tryck bäst och klarar stor belastning.

Vad är Dimensionshyvlat?

Benämns ofta dimensionshyvlat virke, det vill säga virke som hyvlats för att erhålla ett visst tvärsnittsmått. Har utseendemässigt en lägre kvalitet än planhyvlat virke och används företrädesvis för inbyggnad.