:

Vad är sharialagarna för något?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sharialagarna för något?
  2. Hur ansåg shiamuslimerna att islam skulle ledas?
  3. Var i världen finns de flesta shiamuslimerna?
  4. Vilka typer av lagar finns i sharia?
  5. Hur uppstod shiaislam?
  6. Vad är en hijra?
  7. Vill alla muslimer ha sharia?

Vad är sharialagarna för något?

I sharia finns detaljerade regler för människans privatliv och för det politiska, ekonomiska och sociala livet i samhället. Lagen reglerar sådant som stöld, våldsbrott, arvsfrågor, äktenskap, hur människan ska behandla sin nästa och hur hon ska visa barmhärtighet.

Hur ansåg shiamuslimerna att islam skulle ledas?

En del andra muslimer menade att islam skulle ledas av Muhammeds släktingar då de i likhet med Muhammed hade djupare kunskap och insikt om Guds vilja och därför kunde vägleda muslimerna rätt. De som förespråkade denna riktning ansåg att den främste efterträdaren till Muhammed var Ali, Muhammeds kusin och svärson.

Var i världen finns de flesta shiamuslimerna?

Shiamuslimerna finns framförallt i Iran och delar av Irak. Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam efter sunniterna. Islams utbredning i världen.

Vilka typer av lagar finns i sharia?

I de flesta muslimska länder används Sharia endast inom familjerätten och reglerar därmed enbart frågor som äktenskap, skilsmässa, vårdnad och arv. Inom andra juridiska områden används istället ofta sekulära lagar inspirerade av västerländsk modern lag.

Hur uppstod shiaislam?

Splittringen mellan sunni- och shiamuslimer uppstod när profeten Muhammed dog år 632. Sunniterna menade att den mest kompetente av profetens anhängare skulle vara deras överhuvud, medan shiiterna ville att den positionen skulle gå i arv till Muhammeds kusin och svärson Ali.

Vad är en hijra?

Inom islam infaller nyårsdagen den första dagen i månaden muharram (första månaden i den islamiska kalendern). Muslimer kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. Denna dag brukar inom islam firas genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år.

Vill alla muslimer ha sharia?

I Pakistan menar tre fjärdedelar av muslimerna att icke-muslimer bör vara fria att utöva sin tro. Samtidigt vill 84 procent införa sharialagar. Detta kan verka paradoxalt, men betyder att man vill ha olika lagar för olika religiösa grupper i ett land, ett inte helt ovanligt synsätt.