:

Vad händer om man blir dömd i ICC?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man blir dömd i ICC?
 2. Vilka krigsförbrytelser behandlas i krigsförbrytartribunalen i Haag?
 3. Vad är Haagtribunalen?
 4. Kan ett land dömas för krigsbrott?
 5. Hur många är Libyens invånare i Libyen?
 6. Vad är Libyens befolkning?
 7. Hur många kommuner fanns i Libyen?
 8. När ligger Libyen i Afrika?

Vad händer om man blir dömd i ICC?

Internationella brottmålsdomstolens mandat Brottmålsdomstolen kan åtala individer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Länder som ratificerat Romfördraget förbinder sig att själva åtala personer som anklagats för de aktuella brotten, eller att överlämna dem till domstolen.

Vilka krigsförbrytelser behandlas i krigsförbrytartribunalen i Haag?

Krigsförbrytelse

 • deltagande i planering, inledning och förandet av anfallskrig.
 • brott mot krigets lagar, vad gäller behandling av krigsfångar, slavarbete, barnsoldat och användandet av förbjudna vapen.
 • brott mot mänskligheten, såsom upprättande av koncentrationsläger eller etnisk rensning.

Vad är Haagtribunalen?

Haagtribunalen– en internationell domstol bestående av jurister utsedda av de 101 parter som medverkar i skiljedomstolen, se Permanenta skiljedomstolen.

Kan ett land dömas för krigsbrott?

Vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), även den i Haag, kan individer dömas för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.

Hur många är Libyens invånare i Libyen?

 • Huvudstaden Tripoli hyser 1,7 miljoner av Libyens 5,7 miljoner invånare. De tre traditionella delarna av landet är Tripolitanien, Fezzanöknen och Cyrenaika. Libyska arabrepubliken som bildades 1969 leddes av överste Muammar al-Gaddafi till 2011.

Vad är Libyens befolkning?

 • Med en areal omfattande nästan 1,8 miljoner kvadratkilometer, varav 90 procent är öken, är Libyen Afrikas fjärde största land till ytan och det sextonde största i världen. Huvudstaden Tripoli hyser 1,7 miljoner av Libyens 5,7 miljoner invånare. De tre traditionella delarna av landet är Tripolitanien, Fezzanöknen och Cyrenaika.

Hur många kommuner fanns i Libyen?

 • Libyen var senare indelat i flera guvernement ( muhafazat) innan det istället uppdelades på 25 kommuner ( baladiyat ). 2004 indelades Libyen i trettiotvå sha'biyah. 2007 omorganiserades dessa till tjugotvå; Al Butnan, Darnah, Al Jabal al Akhdar, Al Marj, Benghazi, Al Wahat, Al Kufrah, Surt.

När ligger Libyen i Afrika?

 • Libyen är beläget mellan Egypten i öst, Sudan i sydost, Tchad och Niger i syd, Algeriet och Tunisien i väst och Medelhavet i norr med ön Malta som närmaste land. Med en areal omfattande nästan 1,8 miljoner kvadratkilometer, varav 90 procent är öken, är Libyen Afrikas fjärde största land till ytan och det sextonde största i världen.