:

Vad betyder glukos?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder glukos?
  2. Varför får man glukos?
  3. Vad är P-glukosresultat under 4 mmol/l?
  4. Vad är glukos och druvsocker?
  5. Hur kan man mäta glukos i blodet?
  6. Vad är ett glukosprov?

Vad betyder glukos?

Vad är glukos (fastesocker)? Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. Ett jämnt flöde av glukos måste vara tillgänglig för användning och en relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet.

Varför får man glukos?

Blodet transporterar energin till kroppens alla celler. Energin är oftast i form av druvsocker, som också kallas glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Kroppen producerar inte tillräckligt med insulin om du har typ 1-diabetes.

Vad är P-glukosresultat under 4 mmol/l?

  • P-Glukosresultat under 4 mmol/L brukar tolkas som lägre än normalt. Låga värden beror oftast på att du har diabetes och har tagit för mycket av det läkemedel som sänker blodsockret.

Vad är glukos och druvsocker?

  • Glukos är också en byggsten i polysackariderna stärkelse, cellulosa och glykogen. Beteckningen druvsocker kommer av att den förekommer i vindruvor, där den dock inte är den enda sockerarten. Druvsocker skapas genom fotosyntes. Glukos är den i särklass vanligaste monosackariden i allt liv.

Hur kan man mäta glukos i blodet?

  • Blodprov: P-Glukos - blodsocker. Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt. Det görs framför allt för att undersöka om du har diabetes. Provet tas oftast med ett stick i fingret. Personer med diabetes som har en blodsockermätare kan ofta ta provet själv.

Vad är ett glukosprov?

  • Ett glukosprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller. Det görs framför allt för att se om du har diabetes. I vanligt tal säger man ofta att man kontrollerar blodsockret. Personer med diabetes brukar själva mäta P-Glukos regelbundet särskilt om de har typ 1-diabetes.