:

Hur länge lever män med metastaser i levern?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge lever män med metastaser i levern?
  2. Vilka är symtom på tarmcancer?
  3. Hur sprider sig tjocktarmscancer till levern?
  4. Hur sprider sig cancern till levern?
  5. Hur lång tid kan det ta innan du får ändtarmscancer?

Hur länge lever män med metastaser i levern?

Behandling av levermetastaser Efter leverresektion p g a metastaser lever, i de flesta undersökningar, cirka 30% av patienterna efter fem år. Femårsöverlevnaden av patienter opererade på Sahlgrenska efter 1990 är 40%, och majoriteten av dessa patienter är botade från sin sjukdom.

Vilka är symtom på tarmcancer?

  • Tarmcancer symtom. Det finns flera olika symtom som kan vara tecken på tarmcancer: Långvarig diarré. Blod i avföringen. Förstoppning eller täta trängningar. Ändrade avföringsvanor. Hård i magen eler lös i magen. Smärta, ibland som knipsmärtor. Kraftig slembildning.

Hur sprider sig tjocktarmscancer till levern?

  • Bröstcancer eller tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern. Lungcancer, prostatacancer, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, njurcancer och hudcancer metastaserar också ofta till levern.

Hur sprider sig cancern till levern?

  • Cancer som sprider sig. Levermetastaser – vanlig spridning. En tredjedel av alla cancerpatienter drabbas av dottertumörer, metastaser, i levern. Det är alltså väldigt vanligt att cancern sprider sig just till levern. Bröstcancer eller tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern.

Hur lång tid kan det ta innan du får ändtarmscancer?

  • Efter en operation av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer kan det ta några veckor innan tarmen fungerar som den ska. Det kan ta upp till flera år om skarven är långt ned i ändtarmen. Du kan få diarréer och mycket gaser i tarmen, om du har fått strålbehandling. Du kan få urininkontinens eller avföringsinkontinens.