:

Vad är fotogen och vad kan det användas till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är fotogen och vad kan det användas till?
  2. Hur kan man få fotogen att brinna?
  3. Är fotogen brandfarligt?
  4. Hur förvara fotogen?
  5. Vem säljer fotogen?

Vad är fotogen och vad kan det användas till?

fotogen, en vid rumstemperatur lättflytande vätska som lämpar sig som bränsle för belysning i lampor, lysolja, som bränsle för uppvärmning och som bränsle för vissa förbränningsmotorer. Fotogen utvinns genom destillation av petroleum (råolja).

Hur kan man få fotogen att brinna?

Fotogen kan man normalt inte att brinna genom att tända en liten låga, men om fotogen sugs upp i trassel eller trasor kan man mycket lätt den att brinna. Om en relativt liten mängd bensin blandas med fotogen ska blandningen hante- ras som om den vore ren bensin.

Är fotogen brandfarligt?

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Flampunkten är den lägsta temperatur som en brandfarlig vätska kan antändas vid.

Hur förvara fotogen?

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter.

Vem säljer fotogen?

Lysfotogen | För t. ex. fotogenbrännare | STARTA | Jula.