:

Vad betyder Cefr?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Cefr?
 2. Vad motsvarar engelska B1?
 3. Vad motsvarar engelska 6 i Cefr?
 4. Vad menas med engelska B?
 5. Vad heter det när man kan flera språk?
 6. Vilka är dom största språken i världen?

Vad betyder Cefr?

Eurpoaskalan, eller CEFR-skalan som den också heter, är utformad av Europarådet som en gemensam refernsram för kunskapsnivån inom främmande språk. Skalan har sex olika kunskapsknivåer; A1, A2, B1, B2, C1 och C2.

Vad motsvarar engelska B1?

Vanliga krav i Europa. Partneruniversiteten i Europa anger ofta "B1", "B2" eller "C1", som kravnivå i engelska. Motsvarigheten till "B1" är: Engelska kurs A på svenskt gymnasium.

Vad motsvarar engelska 6 i Cefr?

I tabellen nedan jämförs Europarådets språkskala med nivåstegen i svenska skolans kursplaner och kunskapsnivåerna för tre olika engelska språkexamina. (Engelska A motsvarar steg 5, engelska B steg 6 och engelska C steg 7).

Vad menas med engelska B?

Svar: Engelska B motsvarar nuvarande gymnasiekursen engelska 6. Dessa kurser motsvarar B2 nivån på Europarådets språkskala, dvs en nivå under C1.

Vad heter det när man kan flera språk?

När en människa kan flera språk talar man om flerspråkighet eller ibland tvåspråkighet. Tvåspråkighet är lite otydligt, för det används ibland om personer som talar fler språk än två. Termen flerspråkighet är därför bättre att använda; man talar minst två språk, men kanske många.

Vilka är dom största språken i världen?

Största språken i världen

 • Engelska ( 000 talare)
 • Mandarin ( 000)
 • Hindi (6)
 • Spanska (5)
 • Franska (2)
 • Arabiska (2)
 • Bengali (2)
 • Ryska (2)