:

Vad kostar ozonsanering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar ozonsanering?
 2. Vad använder man ozon till?
 3. Vad är Foggning?
 4. Hur fungerar en ozongenerator?
 5. Vad är en ozonbehandling?
 6. Vad är formen för ozongasen?
 7. Vad är ozonmolekyl?

Vad kostar ozonsanering?

Vad kostar det? Det beror på hur stort utrymme det gäller och hur många behandlingar som behövs. Oftast räcker det med en ozonbehandling och då kostar det 495 kr efter rut-avdrag och då ingår framkörning och hämtning av ozongeneratorn.

Vad använder man ozon till?

Ozon är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. Att använda ozon för rening är en väl beprövad teknik. Ozonaggregat och ozongeneratorer används för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsanering av bilar, hotellrum och bostäder.

Vad är Foggning?

Foggning / Foggermetoden En effektiv metod där man fyller utrymmet med kemisk ånga för sanering av bland annat mögel, parasiter och brandrökslukt. Foggerapparaten hettar upp en livsmedelsgodkänd glykol till gas och finfördelar den så att de 5 mikrometer stora partiklarna kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Hur fungerar en ozongenerator?

 • En ozongenerator fungerar så att elektroniska urladdningar framkallas när syre passerar en del av ozonaggregatet. Urladdningarna gör att syret omvandlas till ozon, innehållande egenskaper som reagerar med dålig lukt och mögel – och bryter ner det till koldioxid och vatten.

Vad är en ozonbehandling?

 • En ozonbehandling är en process som utförs med en ozonmaskin. Processen bygger på att höga nivåer ozon produceras i utrymmet vilket gör att bakterier, mögel och allergener inte kan överleva.

Vad är formen för ozongasen?

 • Formeln för ozon, O3, bestämdes inte förrän 1865 av Jacques-Louis Soret och bekräftades av Schönbein 1867. Unika förmågor hos ozongasen. Ozon har en unik förmåga att rena luften från lukt och mögel med hjälp av syreatomer, det är en utmärkt luktborttagare. Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer (O3).

Vad är ozonmolekyl?

 • Ozon är en instabil och flyktig molekyl som består av tre syreatomer (kemisk formel är O3). Det syre vi andas består av två syreatomer (O2) och den tredje syreatomen i en ozonmolekyl reagerar lätt med andra ämnen.