:

Vad är ett blodomlopp?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett blodomlopp?
  2. Vad består vårt blod av?
  3. Vad menas med kapillärer?
  4. Vilka typer av blodceller finns i blodet?
  5. Hur mycket blod innehåller en vuxen person?
  6. Vad är vita blodplättar?

Vad är ett blodomlopp?

Blodomloppet är ett system av blodkärl för transport av bland annat syre, näringsämnen och hormoner. Blodet för även bort avfallsprodukter som kroppen inte behöver, till exempel koldioxid.

Vad består vårt blod av?

Blodkroppar kallas de celler som normalt finns i blodet. Dessa delas upp i erytrocyter (röda blodkroppar), leukocyter (vita blodkroppar), samt trombocyter (blodplättar). Blod där cellerna avlägsnats kallas blodplasma. Plasman innehåller vatten, salter och en mängd proteiner.

Vad menas med kapillärer?

Kapillärer eller hårrörskärl utgör kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.

Vilka typer av blodceller finns i blodet?

  • Blodcellerna, eller blodkropparna som de också kallas, utgör ungefär 45 % av blodet. Det finns tre typer av blodceller: Erytrocyter (röda blodceller) Leukocyter (vita blodceller) Trombocyter (blodplättar) Låt oss gå igenom uppbyggnad och funktion hos var och en av dessa celltyper.

Hur mycket blod innehåller en vuxen person?

  • Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Vad är vita blodplättar?

  • Vita blodkroppar deltar i kroppens försvar mot infektioner och läker skador. Blodplättar gör att blodet levrar sig när du har fått en skada. Blodplättar kallas också trombocyter. De olika blodkropparna bildas i den röda benmärgen som hos vuxna finns i bröstbenet, höftbenskammarna, skallbenet, kotorna och rörbenens ändar.