:

Hur var det på 80-talet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var det på 80-talet?
  2. Hur var Sverige under 80 talet?
  3. Hur var ekonomin på 80-talet?
  4. Vad kallar man 80-talet?
  5. Vilka regerade i Sverige 1980?

Hur var det på 80-talet?

Ekonomiskt svänger konjunkturerna i västvärlden uppåt, och högkonjunkturen kallas det "glada 1980-talet". I Sydamerika och Östeuropa genomgår dock många stater under slutet av 1980-talet en ekonomisk kris, med hyperinflation. Slutet av 1980-talet ser även en växande nationalism i Östeuropa.

Hur var Sverige under 80 talet?

Den svenska tillväxten försvagades under 1970- och 1980-talen i relation till utvecklingen i andra länder. Ändå överhettades ekonomin, vilket tillsammans med utbyggnaden av den offentliga verksamheten tillfälligt höll tillbaka arbetslösheten. Utvecklingen var inte hållbar.

Hur var ekonomin på 80-talet?

Den svenska tillväxten försvagades under 1970- och 1980-talen i relation till utvecklingen i andra länder. Ändå överhettades ekonomin, vilket tillsammans med utbyggnaden av den offentliga verksamheten tillfälligt höll tillbaka arbetslösheten. Utvecklingen var inte hållbar.

Vad kallar man 80-talet?

De som är födda mellan år 19 tillhör Generation X. I Sverige och många andra delar av världen kallas den här generationen ofta för den ironiska generationen. I Sverige pågick en babyboom mellan 19 och det ledde till stora årskullar i Generation X. I USA var det precis tvärtom.

Vilka regerade i Sverige 1980?

Regeringen Fälldin II var en svensk koalitionsregering bestående av centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. Regeringen tillträdde den 12 oktober 1979 och avgick den .